I v těch nejmenších kostelech se vždycky na kostelních kůrech zpívalo. Bylo tomu tak při nedělní mši svaté, při svatbách i pohřbech. Většinou se o to postaral varhaník s několika zpěváky a zpěvačkami.
Na Vánoce, Velikonoce nebo na hodovou mši zajistil regenschori obvykle další zpěváky a muzikanty a nacvičil s nimi slavnostní zpívanou mši. Tak tomu bývalo i v Mikulčicích.
K nejznámějším mikulčickým regenschori patřili pan Oldřich Fochler, Pavel Zíbal, nebo také František Hřebačka (známý jako Fanoš Mikulecký). Významným mezníkem v činnosti sboru se stal rok 1985, kdy kostelní sbor pod vedením Pavla Nováka nacvičil staroslověnskou mši, která patří dodnes ke stěžejním skladbám našeho pěveckého seskupení.
Důležitým předělem v činnosti sboru se stal rok 1990, kdy se vedení ujal PaedDr Karel Kolenko, který zavedl pravidelné zkoušky a založil komorní orchestr. V roce 1995 se uskutečnil první veřejný koncert chrámového sboru a od té doby se stalo tradicí, že vánoční koncert se odehrává právě v režii našeho sboru a komorního orchestru. Kromě umělecké činnosti budoval Karel Kolenko systematicky i hudební archív.
V roce 2000 přebírá funkci sbormistra a dirigenta Mgr. Jan Kosík. Jeho přínos pro sbor spočíval především v tom, že upravil velké množství skladeb a přivedl k životu Vánoční mši Fanoše Mikuleckého.
Po jeho odchodu se na jeden rok ujal této funkce Mgr. J. Mamojka, který se uvedl i jako skladatel a sólový zpěvák.
Po roční přestávce se stává sbormistryní Marie Havránková. Sbor má přibližně 20 členů, na slavnostních mších a koncertech spoluúčinkuje ještě komorní orchestr pod vedením Ivany Šimčíkové.
Každoročně zaznívá náš zpěv při staroslověnské mši na cyrilometodějské pouti Podluží na mikulčických Valech. Kromě toho s ní vyjíždíme na různá místa na Moravě a Slovensku(např. Křtiny, Sloup, Brezová pod Bradlom aj.) Základ našeho působení zůstává samozřejmě v Mikulčicích, v krásném místním kostelíku, kde na nás dýchá staroslovanská tradice, a v kulturním domě při vánočních koncertech, které jsou vyvrcholením naší celoroční práce.
Všechny nás spojuje velká láska k hudbě, přičemž ve sboru se udržují hezké a přátelské vztahy.
Zúročením naší práce se stalo vydání CD, na kterém zazní staroslověnská mše a drobné skladby převážně z období renesance a baroka.